PRIVATLIVSPOLITIK

DATABESKYTTELSE OG FORTROLIGHED

Vi tager din databeskyttelse alvorligt!
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, så du ikke behøver være nervøs for, hvordan vi behandler dine data.

Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Behandling af persondata
Når vi anvender data om dig, er det udelukkende for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter:

  • Almindelige persondata
  • Data om interesser og vaner
  • Transaktionsdata

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at:

  • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
  • Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
  • Forbedring af vores produkter og tjenester
  • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. Det er du sikret med denne privatlivspolitik.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ude til højre til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i et behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Vi videregiver aldrig persondata til andre aktører ud over det absolut nødvendige (f.eks. at oplyse din adresse til det fragtfirma, der skal levere din pakke).

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Cookies, formål og relevans
Vi placerer kun nødvendige cookies, der sikrer den funktionalitet på vores website, som kunden forventer, og som er undtaget for krav om samtykke. Læs vores Cookiepolitik, hvis du vil have flere oplysninger herom.

Vi indhenter dit samtykke
Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

Du kan finde flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, henviser vi til vejledningen under vores Cookiepolitik.

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det yderst begrænsede omfang, vi er nødt til at videregive data i Danmark og i udlandet for at køre vores forretning.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om adgangen til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du ude til højre.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne ude til højre til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

KONTAKT OS

Direktør Marie Birkelund er dataansvarlig og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med nærværende privatlivspolitik samt gældende lovgivning.

KONTAKTOPLYSNINGER
Marie Birkelund
Pupenhagen ApS
Brødeskovvej 31
3400 Hillerød

CVR
37692034

TELEFON
+45 40 94 31 00

EMAIL
hej@pupenhagen.dk

WEB
www.pupenhagen.dk

RESUMÉ

Når du har købt en vare hos Pupenhagen, kan købet ikke gennemføres, medmindre du giver os adgang til personlige data om dig selv. Disse data er f.eks. dit navn og adresse (så vi kan sende pakken til rette vedkommende), men også dine kreditkortoplysninger, så du kan betale os. Når vi gemmer disse oplysninger, er det KUN til brug i forbindelse med din mulighed for at gøre forretning med Pupenhagen. Oplysningerne deles kun med de aktører, der absolut behøver dem, dvs. f.eks. fragtfirmaet.

Derudover indsamler vi fuldstændig anonym data om folks gøren og laden på vores hjemmeside. Vi gør det for at forbedre vores udvalg og hjemmeside, fordi disse oplysninger viser, hvilke steder på hjemmesiden, en bruger eksempelvis opgiver at gennemføre et køb – på den måde kan vi finde en eventuel flaskehals og ændre vores hjemmeside, så du får en langt mere gennemskuelig og brugervenlig oplevelse med vores service.

Vi lover at passe på dine personlige data, som var de vores egne! Det er derfor, vi har vedtaget denne ret stringente privatlivspolitik.

Kh. Pupenhagen